ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်း

(၂၀၁၅) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမိတ်ဖက်များ (Election Education and Observation Partners – EEOP) အဖွဲ့၏ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး (၁၃) ခုမှ အဖွဲ့ဝင်များစုပေါင်း၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (Union Election Commission – UEC) ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် နေပြည်တော်ရှိကော်မရှင်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့်အစည်းအဝေးတွင် ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမိတ်ဖက်များအဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များမှ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များအကြောင်း မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဥက္ကဋ္ဌမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ (၂၀၁၀) ခုနှစ်နှင့် (၂၀၁၂) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲသမိုင်းကိုအခြေခံ၍ ရွေးကောက်ပွဲများအကြောင်းကို ဥပဒေမူဘောင်၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် မဲစာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးရေးအစီအစဥ်များ၊ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်အတူ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးရေးအခန်းကဏ္ဍများတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်ကဏ္ဍများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမိတ်ဖက်များကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများမှ မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ၊ အထူးသဖြင့် ဝေးလံသောကျေးလက်ဒေသနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများတွင် တွေ့ကြုံရသောအခက်အခဲများကို တင်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင် EEOP အဖွဲ့ဝင်များမှ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်များ၏ အနာဂါတ်အစီအစဥ်များ၊ လုပ်ငန်းစဥ်များနှင့်အတူ မဲစာရင်းများ ကပ်ထားကြေညာနိုင်ရန်အတွက် ဘတ်ဂျက်ကိစ္စများ၊ လျှောက်လွှာဖောင်အရေအတွက်ရရှိနိုင်မှုများ၊ အထူးသဖြင့် ရပ်/ကျေးအဆင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများအတွက် စီစဥ်ထားမှုများ၊ မဲရုံများနှင့်ဝေးကွာသောမဲဆန္ဒရှင်များအတွက် ပြင်ဆင်ထားမှုများ အစရှိသည်တို့ကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် EEOP အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်သတ်မှတ်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဥ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ရာ မဲပေးမှုဖြစ်စဥ်နှင့် မဲရေတွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်များအား စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်း မရှင်းလင်းသည်များအား မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

မေးမြန်းဆွေးနွေးချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အခက်အခဲများအား မည်သို့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမည်ကို ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ကျင့်ဝတ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ မဲရေတွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်အား စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်သည်ကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.